Vergunningen nodig?

Het tekenbureau uit Nieuw-Lekkerland met oog voor detail

Wanneer u gaat (ver)bouwen of oprichten heeft u meestal een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) nodig. In de omgevingsvergunning zijn alle activiteiten samengevoegd die te maken hebben met het (willen) veranderen van uw directe leefomgeving of werkomgeving, zoals (ver)bouwen en slopen. Wij verzorgen het complete aanvraagtraject omgevingsvergunning voor u, waaronder de contacten met de desbetreffende gemeente.

Eysbrand Rozendaal Tekenbureau Nieuw-Lekkerland Huis

De aanvraag omgevingsvergunning moet inclusief bijlagen digitaal worden ingediend en moet minimaal de volgende punten bevatten:

  • Overzicht van de situatie (kadastrale kaart)
  • Gevelaanzichten, plattegronden en doorsneden bestaande situatie
  • Gevelaanzichten, plattegronden en doorsneden nieuwe situatie
  • Technische informatie en details
  • Foto’s bestaande situatie en omgeving

Het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is een bijzonder plan. Het is namelijk een bindend plan voor zowel overheid als burgers. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast. Ze wijst daarin de bestemming, ofwel functie van de grond aan. Ook geeft ze regels over het gebruik van de grond en wat daarop gebouwd is (bouwwerken).

Omgevingsvergunningen moeten worden getoetst aan het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan bepaalt daardoor mede of ergens gebouwd mag worden. Voor alle grond in Nederland moet een bestemmingsplan gelden. Gemeenten zijn volgens de wet verplicht om voor hun hele grondgebied bestemmingsplannen vast te stellen. Deze wet heet de Wet ruimtelijke ordening en is op 1 juli 2008 in werking getreden. 

Welstand

Elk nieuw bouwwerk wordt door een welstandscommissie getoetst aan de redelijke eisen van welstand. Deze onafhankelijke commissie brengt advies uit aan burgemeester en wethouders of uw aanvraag voldoet aan de eisen van welstand m.b.t. uiterlijk of plaatsing. Het is verstandig om dit vooraf via een voortoets bij de gemeente na te vragen.

Bouwbesluit

Als u gaat (ver)bouwen moet u altijd aan het Bouwbesluit 2012 voldoen, ook als vooraf geen bouwvergunning nodig is. Als u hier niet aan voldoet kunnen burgemeester en wethouders u dwingen het bouwwerk zodanig aan te passen dat het geen gevaar meer oplevert of u zelfs dwingen het af te breken.

Vragen? Neem contact met ons op!

Contactgegevens