Werkwijze Eysbrand Rozendaal Tekenbureau

Het tekenbureau uit Nieuw-Lekkerland met oog voor detail

Eysbrand Rozendaal Tekenbureau Nieuw-Lekkerland aanbouw

Wie wil bouwen of verbouwen heeft vaak een vergunning nodig. U krijgt dan te maken met de Wabo (wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Daarbij geldt dat te alle tijde voldaan moet worden aan het Bouwbesluit. In dit besluit staan de technische minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en milieu.

Ook wanneer een verbouwing vergunningsvrij is, is het raadzaam om bouwtekeningen te laten vervaardigen. Bij een verbouwing of aanbouw zijn bouwtekeningen van belang voor een goed en gestructureerd bouwproces. Hierdoor worden faalkosten zoveel mogelijk voorkomen.

Contactgegevens

Vragen? Neem contact met ons op!

Eysbrand Rozendaal Tekenbureau Nieuw-Lekkerland Inmetingen

Inmetingen

Wij meten panden in voor diverse doeleinden. Dit om een nieuwe digitale tekening van het pand te maken en zo een juiste tekening te maken die voor diverse doeleinden gebruikt kan worden. 

Bij inmetingen maken we gebruik van zowel traditionele meetinstrumenten als digitale afstandmeters en lijnlasers.

Eysbrand Rozendaal Tekenbureau Nieuw-Lekkerland digitalisatie

Digitalisatie analoge tekeningen

Heeft u actuele tekeningen nodig van uw (bedrijfs)pand of een digitale onderlegger voor een ontruimingsplan?

Wij kunnen uw oude papieren tekeningen digitaliseren. Hierbij wordt ook de huidige situatie en/of veranderingen in kaart gebracht. Hierdoor beschikt u over een goede onderlegger voor zaken als verbouwingen, ontruimingsplattegronden, etc.

Eysbrand Rozendaal Tekenbureau Nieuw-Lekkerland schets

Van schets tot voorlopig ontwerp

Wilt u gaan verbouwen? Wij komen graag langs om uw ideeën door te spreken. Aan de hand van dit gesprek maken wij een voorlopig ontwerp. 

Als u zich kunt vinden in het ontwerp en de gemeente akkoord is met het schetsontwerp wordt de tekening verder uitgewerkt en omgezet in een bouwaanvraagtekening voor een omgevingsvergunning