Bestemmingsplan

De gemeentelijke eisen

Bestemmingsplan

Wanneer u graat verbouwen krijgt u te maken met het bestemmingsplan van uw gemeente. Om te verbouwen dient u een omgevingsvergunning aan te vragen: deze wordt getoetst aan de regels van het bestemmingsplan. Wanneer u het tekenwerk voor uw verbouwing laat verzorgen door Eysbrand Tekenbureau B.V., helpen wij u eveneens graag bij de aanvraag van de omgevingsvergunning. Wij zijn onder meer actief in Nieuw-Lekkerland, Alblasserdam, Krimpen aan de Lek, Molenbuurt en Kinderdijk.

Regels

De regels van het bestemmingsplan bepalen mede of ergens gebouwd mag worden. Het bestemmingsplan is een bindend plan voor overheid en burgers. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast. Ze wijst daarin de bestemming, ofwel functie van de grond aan. Ook geeft ze regels over het gebruik van de grond en wat daarop gebouwd is (bouwwerken). Deze wet heet de Wet ruimtelijke ordening en is op 1 juli 2008 in werking getreden.

Welstandcommissie

Elk nieuw bouwwerk wordt door een welstandscommissie getoetst aan de redelijke eisen van welstand. Deze onafhankelijke commissie brengt advies uit aan burgemeester en wethouders of uw aanvraag voldoet aan de eisen van welstand met betrekking tot uiterlijk of plaatsing. Het is verstandig om dit vooraf via een voortoets bij de gemeente na te vragen. Eysbrand Tekenbureau B.V. kan u hierbij assisteren.

Bouwbesluit

Als u gaat (ver)bouwen moet u altijd aan het Bouwbesluit 2012 voldoen, ook als vooraf geen bouwvergunning nodig is. In het Bouwbesluit staan technische minimumeisen op het gebied van onder meer veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en milieu beschreven. Als u hier niet aan voldoet kunnen burgemeester en wethouders u dwingen het bouwwerk zodanig aan te passen dat het geen gevaar meer oplevert of u zelfs dwingen het af te breken.

Plan hier uw afspraak

Maak met uw architect uw eisen en wensen zichtbaar met een geschetst ontwerp!

Bekijk ons Portfolio

Op zoek naar een overzicht van ons werk?

Omgevingsvergunning aanvragen

Voor meer informatie over het bindend bestemmingsplan en het bouwbesluit kunt u contact opnemen metEysbrand Tekenbureau B.V.. Wanneer u het tekenwerk voor uw verbouwing door ons laat verzorgen, helpen wij u graag bij de aanvraag van de omgevingsvergunning. U kunt contact met ons opnemen op telefoonnummer 0184 686 797 of door een e-mail te sturen.